Privacy verklaring Cutrale Coaching

Wij, Cutrale Coaching, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring informeren wij u over de verzameling, verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens door ons en over uw rechten op dit gebied.

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u deze gegevens op een andere manier aan ons verstrekt.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen onder andere bestaan uit:

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het verlenen van toegang tot onze diensten

Het verbeteren van onze diensten

Het beantwoorden van vragen of opmerkingen

Het verzenden van nieuwsbrieven en marketinginformatie

Het uitvoeren van analyses en onderzoeken

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Delen met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden die zijn betrokken bij de uitvoering van onze diensten.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u het recht:

Op inzage in uw persoonsgegevens

Op rectificatie of wijziging van uw persoonsgegevens

Op vergetelheid van uw persoonsgegevens

Op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van één van deze rechten, of indien u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@cutralecoaching.nl.

×